Bac 1m3
45 000 FCFA 45 000 FCFA 45000.0 XAF
bac 3m3 pour élevage de poisson
120 000 FCFA 120 000 FCFA 120000.0 XAF
bac 5m3 pour élevage de poisson
160 000 FCFA 160 000 FCFA 160000.0 XAF
Un Kg de poisson silure vivant
2 500 FCFA 2 500 FCFA 2500.0 XAF
grande epuisette
10 000 FCFA 10 000 FCFA 10000.0 XAF
petite epuisette
7 500 FCFA 7 500 FCFA 7500.0 XAF
un Kg de saucisse de boeufs
4 000 FCFA 4 000 FCFA 4000.0 XAF
Un Kg de saucisse de porc
4 000 FCFA 4 000 FCFA 4000.0 XAF
Un kg de saucisse de poulet
4 000 FCFA 4 000 FCFA 4000.0 XAF
Un Kg de saucisse de poisson
5 000 FCFA 5 000 FCFA 5000.0 XAF
poussin brahma
2 500 FCFA 2 500 FCFA 2500.0 XAF
Poulet Hybride mâle
15 000 FCFA 15 000 FCFA 15000.0 XAF
Poulet Hybride femelle
10 000 FCFA 10 000 FCFA 10000.0 XAF
Gros oeuf frais
1 750 FCFA 1 750 FCFA 1750.0 XAF
moyen œuf frais
1 700 FCFA 1 700 FCFA 1700.0 XAF
Petite Balance
10 000 FCFA 10 000 FCFA 10000.0 XAF
Grande Balance
15 000 FCFA 15 000 FCFA 15000.0 XAF
Alevins 10g
125 FCFA 125 FCFA 125.0 XAF
oeufs frais
1 650 FCFA 1 650 FCFA 1650.0 XAF
poussin de chair
575 FCFA 575 FCFA 575.0 XAF